DIN REKRYTERINGS PORTAL TILL NORRLAND. En kostnadsfri samlingsportal för Norrland. Inga dolda avgifter!

Första gången på Norrlandsporten

Välkommen till Norrlandsporten för arbetsgivare.  Norrlandsporten är den ledande aktören inom nätrekrytering i Norra Sverige. Varje månad besöker flera tusen jobbsökare den svenska sajten. Oavsett vilken typ av kompetens du söker, tjänar du både tid och pengar på att använda Norrlandsporten.

Varför bör du använda dig av Norrlandsporten i din rekrytering?

  • Vi är specialiserade på att attrahera och rekrytera på nätet.
  • Vi har besökarna.  Norrlandsporten är av Norra Sveriges mest ökade välbesökta jobbsajt.
  • Vi har Norra Sveriges största CV-databas. – du kan träffsäkert hitta precis den kompetens du behöver och finner Ni inte det så hjälper vi gärna Er att hitta rätt kandidat via vårt nätverk.
  • Det är enkelt. Du kan själv publicera annonser, hantera ansökningar och söka efter kandidater i vårt rekryteringsverktyg.
  • Vi tar hand om dig som kund. Du får en personlig kontaktperson från Norrlandsporten och vi följer upp resultatet av dina rekryteringar.
  • Det är kostnadseffektivt att registrera sig. Du sparar tusentals kronor jämfört med t ex platsannonsering i dagspress.
  • Vi finns lokalt och framtidsvisionen är att finna i varje storstad i Norrland.
  • Vi har de mest innovativa produkterna. Vi lägger stora resurser på att utveckla nya smarta rekryteringslösningar som underlättar din vardag.
  • Vi ger tillbaka till de arbetslösa genom stipendium som ska få arbetssökande att få stimulans allt ifrån att starta eget till att få större chans att få jobb (10 % vinsten skall gå tillbaka till de arbetssökande)
  • Våra gratis tjänster till arbetssökande som skall göra att de har större chans att få jobb just hos Er. Vår service så som Intervjuteknik, Skriva CV, Jobb Coachning.

Affärsidé

Vi tillgodoser våra kunders behov av personalförstärkning på den lokala marknaden med platsnnonser och rekrytering. Genom lokala närhet med engagerade medarbetare jobbar vi nära våra kunder och arbetsökande. Vi ska attrahera de bästa arbetsökande genom att vara “Branschens bästa arbetsgivare” och vi gör det enklare för våra kunder att använda platsannonseringar och rekryteringar. 

Vision

Att vara ”den bästa arbetsgivaren” ställer stora krav på oss. Vi måste känna våra medarbetare väl och ha en nära kontakt med dem. Vi är noggranna i vår urvalsprocess och har en nära kontakt både vid starten av ett uppdrag och under hela uppdragsperioden. Det är en viktig del i vår vision att arbetstagaren känner att vi har ett stort engagemang samtidigt som våra uppdragsgivare förväntar sig det. Det ska vara tydligt för både våra medarbetare och våra kunder att  Norrlandsporten  har arbetsgivaransvaret för konsulterna och att vi är den naturliga samtalspartnern vad gäller jobbet och utvecklingen på arbetsmarknaden. Genom att vi har nöjda medarbetare har vi också de bästa ambassadörerna genom våra konsulter.

Nära kontakt med kunder och medarbetare

Sedan starten 2010 i Sverige har  Norrlandsporten  vuxit mycket snabbt. Alla medarbetare har nära kontakt med sin lokala marknad och resultatet knyts direkt till den egna insatsen. Vår lokala närhet gör att vi har avgränsade marknadsområden baserade på lokalkunskap och yrkesmässiga kompetenser.

0
Jobs
0
Alla CV
6
Alla Företag
0
Alla ansökningar