DIN REKRYTERINGS PORTAL TILL NORRLAND. En kostnadsfri samlingsportal för Norrland. Inga dolda avgifter!

Det är naturligtvis svårt att definiera exakt vad en riktigt bra referens är, men det finns ändå vissa saker som du bör vara medveten om när du ber någon om att vara din referens.

Man skulle kunna tro att en god referens inte har någonting negativt att säga om personen över huvud taget. Så är dock inte fallet. Vi är alla människor och vi har alla fel, brister och förbättringsområden. En riktigt bra referens är den som kan ge en nyanserad bild av personen där både dennes fördelar och nackdelar belyses. Självklart finns det gränser för vad som är bra att ha som utvecklingspotential men vi har som sagt alla utvecklingspotential.

Det är vanligtvis bra att ha en tidigare chef som referens. En chef har andra ”glasögon” på sig än vad en tidigare kollega har när de bedömer dig och din prestation. Det behöver inte vara dåligt att ha en tidigare kollega som referens men du ska vara medveten om att den referensen sällan väger lika tungt som en chefs ord.

Har du inte haft så många arbetsgivare att du har referenser från tidigare arbeten kanske du haft en chef som slutat och gått vidare som du kan uppge. Du kan självklart här uppge en kollega och de flesta arbetsgivare har förståelse för att det finns ett begränsat antal referenser om man är ung och inte har så många tidigare arbetsgivare. Var kreativ och fundera på i vilka sammanhang du har varit i där du kan ha potentiella referenser. Du kanske har arbetat nära en professor när du studerade, du kanske har spelat eller tränat någon sport eller liknande på elitnivå där tränaren kan ställa upp som referens? Tänk kreativt som sagt.

Några exempel på referensfrågor som kan ställas vid ett säljrelaterat arbete med ledningsansvar får du nedan.

1) Har du blivit informerad om att jag kanske skulle ringa?

2) Hur känner du den sökande?

3) Hur länge arbetade ni tillsammans?

4) Vad hade ni för yrkesmässigt förhållande (t ex chef/underordnad eller huvudprojektledare /projektledare)?

5) Om ni inte längre arbetar på samma ställe; för hur länge sedan slutade ni att arbeta tillsammans?

6) Har ni haft en privat relation utöver ert samarbete eller har du på annat sätt kunnat följa personen?

7) Kan du berätta om den sökandes arbetsuppgifter? ( Beskrivning av arbetsuppgifter, sökandens delaktighet i större projekt, ansvar, mandat, detaljer kring eventuellt ledarskap och rapporteringsvägar.)

8) Hur väl har personen presterat under den tid ni arbetade tillsammans? ( Detaljer kring personen prestation i fråga om samtliga områden ovan)

9) Vilken typ av säljare skulle du säga att personen är?

10) Prioriterade personen det som var viktigt på tjänsten?

11) Förekom tidspress i arbetet?

12) Hur reagerade och agerade den sökande på det?

13) Hur behärskade den sökande ovana och kritiska situationer i arbetet?

14) Fanns det omständigheter som medförde att personen inte riktigt skötte arbetet?

15) Hur har personen varit när det gäller att hålla tider och tidsramar?

16) Hur agerade personen gentemot:

a) underställda

b) medarbetare

c) chef(er)

17) Kan du beskriva hur du uppfattar personen med dina egna ord? ( Be referenten förklara vad han eller hon menar med ord och generaliseringar och be om exempel på beteenden.)

18) Vad har utmärkt personen jämfört med andra medarbetare i samma typ av positioner? (Be om konkreta exempel på personen förhållningssätt i jämförelse med andra.)

19) Vilka egenskaper eller förmågor hos personen har varit mest värdefulla i ert samarbete?(Be om konkreta exempel på personens sätt att agera, och resultat som uppnåtts).

20) Finns det något som du tycker personen behöver utveckla eller bli bättre på?

21) Vad stimuleras/motiveras NN av?

22) Tror du att andra som arbetat med personen skulle beskriva henne/ honom på samma sätt?

23) Har den sökande haft någon ledarställning?

24) Hur såg arbetsgruppen ut? Storlek? Sammansättning?

25) Hur har den sökande bedrivit sitt ledarskap?

26) Hur har personens frånvaro varit under den period som ni arbetade tillsammans?

27) Är det här en person du skulle vilja arbete med igen? I så fall, i vilken roll?

28) Finns det något du skulle vilja lägga till som jag inte har frågat om?

29) Vad bör vi vara observanta på om vi anställer NN?

30) Hur bedömer du sökandes hälsotillstånd?

31) Skulle du vilja rekommendera den här personen?