DIN REKRYTERINGS PORTAL TILL NORRLAND. En kostnadsfri samlingsportal för Norrland. Inga dolda avgifter!

Du har säkert varit på ett antal intervjuer och fått den avslutande frågan ”Har du några frågor?”. Det är inte alltid lätt att veta vad man ska fråga men de flesta har ju hört ATT man bör ställa frågor. Det skall tilläggas att det märks ganska väl om du är intresserad eller inte långt innan man kommit så här långt och det är ju inte heller helt ovanligt att de frågor som finns besvaras eller ställs under intervjuns gång. Det är klart att det alltid är en fördel om du har väl genomtänkta frågor i slutet av intervjun, men det är inte nödvändigtvis ett krav.

När du ställer frågor i slutet av intervju signalerar det framför allt att du faktiskt har tänkt till, att du leker med tanken att det här faktiskt kan bli ditt nästa arbete. Det visar att du börjar fundera på vad det faktiskt skulle innebära för dig. Det är dessutom alltid intressant med kandidater som själva har krav på sin blivande arbetsgivare och inte enbart underkastar sig arbetsgivarens önskan. Dessutom skall tilläggas att ju mer kvalificerad tjänst du söker ju mer frågor förväntas det av dig att du har. Frågorna du ställer visar även hur väl du har förstått vad tjänsten går ut på och på vilken ”nivå” du själv är. Tänker du steget längre, tänker du strategiskt, vad är det som är viktigt för dig?

Några tips på bra frågor som kan vara intressanta att ställa vid en intervju får du här. Självklart bör dessa anpassas till typ av tjänst, nivå på tjänst, vem du är på intervju hos och vad som kommit upp under själva intervjun.

– Vem rapporterar jag till?

– Hur ser organisationen ut?

– Hur skulle du beskriva företagskulturen?

– Berätta gärna om de övriga anställda på denna avdelning/i organisationen.

– Är det här en ersättning eller en ny tjänst?

– Om man tänker tillbaka på ett par tidigare anställda som haft den här tjänsten, vad skiljer den som lyckades bra från den som lyckades mindre bra?

– Hur skulle du beskriva chefen?

– Hur skulle du beskriva dig själv som chef?

– Hur tror du att dina anställda skulle beskriva dig?

– Har jag en egen budget?

– Hur sätts budgeten?

– Har jag personalansvar?

– Vad finns det för support internt i organisationen? (Ställs om du söker en tjänst där du kan behöva experthjälp i t ex. personalfrågor eller teknisk.)

– Vilka egenskaper och kunskaper är de som väger tyngst för att lyckas i denna tjänst?

– Hur tycker du att jag passar in så här långt på den beskrivningen?

– Vad har du fått för bild av mig?

– Hur ser rekryteringsprocessen ut som följer? (Vilka fler ska jag träffa om jag går vidare i processen, personlighets- och/eller färdighetstester, när i tiden osv.)

Det skiljer självklart på hur intervjuer utförs beroende på vem du träffar, hur vana de är att hålla i intervjuer och vilken roll de har i processen, dvs. rekryterare, rekryterande chef, HR-personal eller medarbetare. Om du först träffar en extern rekryterare är denne förhoppningsvis van att hålla intervjuer och matcha kandidater till olika företag. Se på denne person som en mäklare, dvs. en person vars uppgift är att hitta den ultimata matchningen. En duktig rekryterare kan du använda som ”konsult” och ställa de frågor som du vill ha svar på. Självklart bedöms du utefter ditt agerande, men eftersom rekryteraren inte arbetar på den organisation denne rekryterar för kan förhoppningsvis denna hålla en öppen dialog med dig om vad det finns för- och nackdelar i organisationen, hos chefen och annat i förhållande till vem du är. Glöm dock inte bort att rekryteraren har ett uppdrag att slutföra så helt objektiv är hon eller han förmodligen inte.