DIN REKRYTERINGS PORTAL TILL NORRLAND. En kostnadsfri samlingsportal för Norrland. Inga dolda avgifter!

Det är många som lägger ned mycket tid på sitt personliga brev när de söker nytt jobb och det är naturligtvis inte fel. Om du däremot inte har lagt ner samma tid eller helst mer tid på ditt CV så är chansen inte särskilt stor att någon kommer att läsa ditt personliga brev.

I ditt CV ska du kort och koncist men väldigt informativt få fram vad det är du har haft för arbetsuppgifter, ansvarsområden och hur dessa kan kopplas till det arbete du söker. Det innebär inte att du ska skriva om det arbete du söker i ditt CV utan att du ska använda dig av ord och begrepp som används i annonsen och den bransch du söker dig till i den mån det går. Du bör även försöka lyfta fram de färdigheter och erfarenheter du har som är relevant för det arbete du söker.

En mycket viktig del i ett CV är att det är tydligt och enkelt att läsa. Vanligtvis börjar man att redovisa den högre utbildning man har om inte detta är alltför långt tillbaka i tiden. Därefter redovisas de arbeten du har haft i kronologisk följd med det senaste arbetet högst upp.

I vissa fall är det viktigt att branschen du arbetat inom är tydlig och då bör det givetvis även framgå. Om du har svårt att sälja in dig själv, försök då att distansera dig från dig själv, se dig själv som en produkt, vän eller kollega som du ska sälja in och gör det sakligt. Vad är det egentligen i dina erfarenheter som är av vikt? Låt alltid någon du tycker är duktig och litar på att läsa igenom ditt CV innan du skickar det. Du vill ha så mycket konstruktiv kritik som möjligt innan du skickar iväg det. Ibland kan det kännas jobbigt att låta någon annan läsa det du har skrivit men det är bättre att någon som vill dig väl, som känner dig gör det än att du förlorar chanserna på ett arbete för att du har slarvat eller missat att ta med viktiga delar.

Det personliga brevet är till för att tala om varför du vill ha arbetet du söker och varför du skulle passa bra in på tjänsten och i företaget. I brevet har du möjlighet att diskutera kring de erfarenheter du har och ytterligare belysa dem i förhållande till det arbete du söker. Här kan du berätta vad det är du tycker är roligt, vad du brinner för och vad du är riktigt bra på. Ett personligt brev bör vara just personligt, använd dig av korrekt svenska, men låt inte texten vara opersonlig. Låt din personlighet komma fram lite, givetvis inom rimliga gränser. Ett personligt brev bör aldrig vara längre än en sida och helst kortare än så. Det är alltid svårast att skriva en kortare text med rätt information i men du ska ha i åtanke att personen som sköter rekryteringen förmodligen har massvis med ansökningar att leta igenom. Du vill inte att den personen ska rygga tillbaka och tänka ”Åh nej, det här orkar jag inte läsa”. Även här är det viktigt att låta en annan person läsa igenom brevet innan. Det är mycket lätt att man snurrar in sig i sin egen text och tappar fokus.