DIN REKRYTERINGS PORTAL TILL NORRLAND. En kostnadsfri samlingsportal för Norrland. Inga dolda avgifter!

De flesta, för att inte säga alla, arbetsgivare ringer på referenser när de ska tillsätta en tjänst. Det innebär att det är mycket viktigt för dig att ha flera referenser förberedda när du börjar söka nytt jobb. Vanligtvis kan du räkna med att behöva uppge tre referenser och dessa bör vara tidigare chefer. Åtminstone två av tre bör vara chefer som haft personalansvar över dig eller ännu högre chef. Att uppge en kollega som referens är aldrig lika mycket värt som att uppge en chef eftersom kollegan likställs med en kompis. Dessutom vill man veta hur du upplevs som anställd och inte som kollega först och främst.

Börja med att kontakta dina referenser innan du uppger dem som referenser hos en specifik arbetsgivare. Även om de tidigare har sagt att de ställer upp som referenser bör du kontakta dem innan och förbereda dem att det kommer att ringa från en specifik arbetsgivare. Du bör passa på att berätta vad tjänsten innebär och hur du passar in i tjänsten och företaget så att referenspersonen inte blir överraskad och får möjlighet att besvara frågorna ur rätt ljus.

Att uppge en referens som du inte har stämt av med innan är alltid riskabelt eftersom du faktiskt inte säkert vet att du kommer att få bra referenser. Om en person säger att denne ställer upp som referens å dina vägnar borgar detta för att du kommer att få goda sådana. Har du däremot inte stämt av med personen innan kan det vara så att denne inte alls har så goda erfarenheter av dig som du själv tror.

Om en tidigare chef eller arbetsgivare inte vill ställa upp som referens för dig är det bästa du kan göra att avstå från just denna. Det innebär förmodligen att du inte skulle få referenser som styrker dig hos en ny arbetsgivare. En arbetsgivare är inte skyldig att uppge annat än sanningsenliga referenser eller betyg och om de upplever att de haft några problem med dig som anställd är denne skyldig att uppge detta. Detta gäller även om du inte håller med om dennes uppfattning, som vi alla vet är sanningen subjektiv.

En arbetsgivare som får dåliga referenser för en eventuellt framtida arbetstagare kommer sannolikt inte att anställa denna person. Det ligger i de flestas intresse att ge så goda referenser som möjligt och om någon uppger riktigt dåliga referenser är det mycket illavarslande. Välj därför dina referenser med omsorg.