DIN REKRYTERINGS PORTAL TILL NORRLAND. En kostnadsfri samlingsportal för Norrland. Inga dolda avgifter!

Våra Ledord

HÅLLBARHET – INKLUDERANDE – DRIVANDE

HÅLLBARHET

– Ur ett socialt-, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Hållbar affärsutveckling – transformera Er och vår affärsmodell till fokus på hållbarhet. Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna.

INKLUDERANDE

– Med våra Arbetsgivare och Arbetssökande. Ett förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och
sexuella trakasserier ska finnas på alla arbetsplatser och det är Vi som Ni som
har ansvaret att detta sker.

DRIVANDE

– Vi driver och utvecklar ständigt våra fokusområden. De traditionellt mjuka faktorerna som coachning, lyhördhet och visionär hamnar högt bland drömchefens egenskaper medan resultatorienterad, effektiv och organisatör återfinns närmare den andra änden. Alla är egenskaper som sannolikt står högt i kurs hos en arbetsgivare.

– Ett kommunikativt ledarskap som skapar förtroende och där chefen litar på medarbetarna, kan delegera och föra en dialog.
– Uppmuntran och feedback som stödjer medarbetarnas utveckling.
– Personlig mognad och självinsikt. Att förstå hur man själv påverkar sin omgivning.
– En lust och passion för att leda andra.
– Att vara sig själv och vara trygg med sig själv. Förmåga att hålla tillbaka sitt ego för att släppa fram andra.
– Förmåga att balansera mjuka faktorer som coachning och att lyssna med hårda som att ställa krav och vara tydlig med konsekvenser och mål.